337ab9ecee674114a198015a5b5035d4.jpg czarny

Honorowy Obywatel Olsztynka Erwin Kruk nie żyje…

Ostatniego dnia marca dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Honorowego Mieszkańca Olsztynka Erwina Kruka. W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć postać byłego mieszkańca naszej gminy.

Erwin Kruk urodził się 4 maja 1941 roku we wsi Gutfeld (obecnie Dobrzyń) koło Nidzicy w rodzinie chłopskiej. Już w wieku 4 lat został osierocony. Jego ojciec zginął w wyniku działań wojennych, a matka zmarła z powodu epidemii tyfusu. Wychowaniem Erwina i jego braci – Ryszarda oraz Wernera zajęła się babcia Augusta Stach mieszkająca koło Elgnówka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Elgnówku, mieszkał i rozpoczął naukę w Morągu, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące w 1960 roku. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 1966 roku. Pod koniec studiów wstąpił w związek małżeński ze Swietłaną Naumnik. Para zamieszkała w Olsztynie.                                                          5a47ede322ee46cf91c057994a75a161

W 1971 roku urodził się ich syn, Tomasz Jordan, a w 1974 roku córka Eliza. Erwin Kruk został zatrudniony w redakcji gazety „Głos Olsztyński”, gdzie pracował na różnych stanowiskach przez 13 lat, aktywnie uczestnicząc w lokalnym życiu kulturalnym, społecznym i literackim. Był także redaktorem czasopisma „Przemiany”, publikowanego przez klub literacki ZMS. W 1969 roku został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Założył grupę literacką „Kadyk”, działającą w latach 1963-1965. W latach 1980-1981 Kruk był członkiem NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Ponadto zaangażował się w powstanie Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego, które nie uzyskało jednak od ówczesnych władz pozwolenia na rejestrację. Współpracował również z kilkoma ogólnopolskimi czasopismami społeczno-kulturalnymi. W roku 1981 Kruk zaczął pracować w wydawanym w Warszawie miesięczniku „Meritum”.

W latach 1989-1991 był senatorem wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z województwa olsztyńskiego. Jego twórczość doceniano wielokrotnie.

Za efekty pracy został laureatem wielu nagród m.in.: Nagrody Pióra (1964), Nagrody im. Stanisława Piętaka (1977), nagrody miesięcznika „Literatura” za Książkę Roku (dwukrotnie: 1988, 1989), Polcul Foundation (1988), Ministra Kultury i Sztuki (1989), polskiego PEN Clubu (1993), Medalu Marcina Lutra (1991) oraz Literackiej Nagrody Warmii i Mazur (2006). Ponadto za dorobek pisarski i zaangażowanie w rozwój kultury został odznaczony w 2007 roku Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wielokrotnie był doceniany przez mieszkańców i władze Olsztyna: otrzymał Nagrodę Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za upowszechnianie kultury (1977), 7 miejsce w rankingu najwybitniejszych postaci szczególnie zasłużonych dla Olsztyna w minionym stuleciu (2000), Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olsztyna (2001) oraz Statuetka św. Jakuba, dla wybitnej osobowości pracującej na rzecz miasta Olsztyna (2004), Tytuł Honorowy Mieszkaniec Olsztynka (2009). W 2015 uhonorowany został „Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur”. W 2016 został laureatem Orfeusza Mazurskiego za tom „Nieobecność”.

Erwin Kruk jest autorem licznych referatów i artykułów dotyczących kultury i historii regionu drukowanych na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz „Pomeranii” i „Myśli Protestanckiej”. Z wyboru tych tekstów powstała publikacja książkowa „Szkice z mazurskiego brulionu” wydana w 2003 roku. W tym samym roku ukazała się bogato ilustrowana opowieść historyczna „Warmia i Mazury” z cyklu wydawniczego „A to Polska właśnie”.

Utwory literackie:

Wybrane powieści:

-„Drogami o świcie” (1967),

– „Na uboczu święta” (1967),

-„Rondo” (1971),

-„Pusta noc” (1976),

– „Łaknienie” (1980),

– „Kronika z Mazur (1989),

Opracowania historyczne

– „Ewangelicy w Olsztynie” (2002),

– „Warmia i Mazury” (2003),

Tomy poezji:

– „Rysowane z pamięci” (1963),

– „Zapisy powrotu” (1969),

– „Powrót na wygnanie” (1977),

– „Z krainy Nod” (1987),

– „Znikanie” (2005),

– „Nieobecność” (2015),

Wybrane eseje:

– „Szkice z mazurskiego brulionu” (2003),

– „Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008” (2009)

Erwin Kruk zmarł 31 marca 2017 w Olsztynie, a 7 kwietnia 2017 został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie.