72 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W najbliższy poniedziałek 1 sierpnia mija już 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Trwało ono od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku, czyli aż 63 dni.

Decyzja o rozpoczęciu powstania w Warszawie została podjęta przez kierownictwo Armii Krajowej z uwagi na chęć wyzwolenia miasta przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Ostateczny rozkaz został wydany przez generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w dniu 31 lipca. Powstanie miało rozpocząć się w Godzinę „W”, czyli 1 sierpnia 1944 roku o 17:00, ale w kilku dzielnicach Warszawy walki wybuchły już wcześniej.

W ciągu pierwszych dni walk powstańcom udało się przejąć kontrolę nad znaczną częścią lewobrzeżnej Warszawy, w tym nad Śródmieściem, Wolą i Starym Miastem. Nie udało się jednak zdobyć żadnego z mostów przez Wisłę. Po kilku dniach ściągnięte do stolicy siły niemieckie rozpoczęły działania ofensywne przeciwko powstańcom. Od pierwszych dni Niemcy dokonywali zbrodni na ludności cywilnej, m.in. na Ochocie.

Powstanie warszawskie zakończyło się kapitulacją oddziałów Armii Krajowej 2 października 1944 roku. W wyniku walk oraz zbrodni wojennych dokonywanych przez oddziały niemieckie śmierć poniosło według dostępnych informacji kilkanaście tysięcy żołnierzy ugrupowań powstańczych, od dwóch do czterech tysięcy żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego i nawet 150 tysięcy cywilów. Straty niemieckie szacowane są na kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. Po zakończeniu powstania Niemcy przeprowadzili akcję celowego zniszczenia zabudowy znacznej części Warszawy.

Decyzja o rozpoczęciu powstania została podjęta w oczekiwaniu, że do miasta w ciągu kilku dni wkroczą jednostki Armii Czerwonej, przez co Niemcy nie będą w stanie podjąć skutecznego kontrataku na miasto. Tak się jednak nie stało, choć w drugiej połowie września 1944 roku działająca w składzie 1. Frontu Białoruskiego 1. Armia Wojska Polskiego podjęła próbę zdobycia przyczółków na lewym brzegu Warszawy. W opinii znacznej części historyków sowieckie kierownictwo polityczne świadomie i celowo nie udzieliło pomocy powstańcom, aby doprowadzić do zniszczenia sił Armii Krajowej.

Powstanie Warszawskie od dziesiątków lat kształtuje nasz stosunek do przeszłości, a w wielu wypadkach także do aktualnej rzeczywistości. Walka o pamięć Powstania przez wiele lat była czynnikiem mobilizującym do sprzeciwu wobec komunistycznej dyktatury. Doświadczenie heroicznego zrywu, ale i tragedii zagłady stolicy współkształtowało świadomość osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Bohaterstwo i poświęcenie powstańców pozostawały (i pozostają nadal) niedoścignionym wzorem służby Ojczyźnie. Na emigracji kultywowano pamięć o Powstaniu, toczono jednocześnie gorący spór o zasadność decyzji o jego wybuchu. Debata ta rychło przysłoniła wcześniejszą, dotyczącą przyczyn klęski militarnej w 1939 roku. Echa tego sporu powracają do dziś. Dyskusja taka nie jest niczym złym pod warunkiem, że nie prowadzi do kwestionowania heroizmu powstańców w nim uczestniczących. Po 72 latach, kiedy dalej toczy się spór o sens wybuchu Powstania, winniśmy chylić głowy przed bohaterami, mieć świadomość, że żaden naród nie ma prawa mówić o wolności jeśli nie podjął wysiłku, by ją zachować. My takie prawo mamy.

Konkurs na najlepsze muzeum multimedialne w Polsce!

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka znalazło się na liście 37 najciekawszych instytucji kultury, które przy wykorzystaniu najnowszych technologii bierze udział w konkursie na najlepszą tego typu placówkę multimedialną w Polsce. Konkurs ma za zadanie wyłonienie placówki, która najlepiej wykorzystuje potencjał najnowszych multimedialnych technologii.  W ostatnich latach muzealnictwo przeszło prawdziwą rewolucję pod względem udostępniania swoich zbiorów. Coraz częściej szklane gabloty zastępują holograficzne symulacje, a np. kody QR pozwalają na wirtualny kontakt z eksponatem i w intrygujący sposób „bawią ucząc”. Zmiany te dotykają nie tylko istniejące już placówki, ale także przy wsparciu środków unijnych powstaje wiele nowych, podobnie jak to miało miejsce w Olsztynku z naszym muzeum. Głównym kryterium konkursu jest unikalna zawartość tematyczna, a także połączenie tematyki z nowoczesnym przekazem zwiedzającemu.

Portal kulturaonline.pl, przy okazji sezonu urlopowego i za pomocą internetowego głosowania, zamierza stworzyć ranking tych najlepszych i najciekawszych. Głosowanie trwa do 14 sierpnia 2016 roku. Każdy głosujący może oddać jeden głos dziennie z jednego maila. Wśród głosujących rozlosowane zostaną nagrody. 

W tym miejscu pragniemy zwrócić sie do Państwa o systematyczne oddawanie głosów na nasze Multimedialne Muzeum po przez stronę:

http://kulturaonline.pl/najlepsze,muzea,multimedialne,glosujemy,tytul,artykul,25856.html

Spotkanie z Zygmuntem Jatczakiem

W ostatni wtorek 17 maja o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku z inicjatywy Burmistrza Olsztynka oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku odbyło się spotkanie z Zygmuntem Jatczakiem. Podczas tego spotkania Pan Zygmunt Jatczak został odznaczony medalem „Zasłużony dla Olsztynka”.

DSC09200 DSC09211

Zygmunt Jatczak (ur. 1 stycznia 1924 roku w Warszawie), jego ojciec policjant zmarł przed II wojna światową. Pan Zygmunt z trzema siostrami był wychowywany tylko przez matkę. W styczniu 1943 roku zatrzymany podczas ulicznej łapanki, trafił do obozu w Majdanku. Dzięki temu, że ojciec jego był policjantem został zwolniony z obozu. Po dwóch miesiącach wstąpił do konspiracji pod pseudonimem „Ryszard” w Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej (Kedyw). Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, gdzie w zgrupowaniu „Radosław” batalionu „Miotła” walczył na szlaku bojowym Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście Północ – Śródmieście Południe.                              DSC09231 DSC09239Kilkukrotnie ranny, odznaczony został Krzyżem Walecznych. Po powstaniu trafił do obozu przejściowego w Ożarowie, następnie przewieziony do Stalagu XB Sandbostel, pod koniec lutego 1945 r. przeniesiony do obozu jenieckiego w Westertimke. Po wyzwoleniu służył w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Po zakończonej służbie, w 1952 roku powrócił do Francji, gdzie mieszkał do 1959 roku. Następnie powrócił do Polski. Ze względu na brak zgody ambasady polskiej, powrót do rodzinnej Warszawy okazał się być niemożliwy. W tej sytuacji Zygmunt Jatczak postanowił osiedlić się w Olsztynku, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego.                                                                                                                             DSC09194

Zygmunt Jatczak to żywa legenda Armii Krajowej i Legii Cudzoziemskiej. Powstaniec Warszawski żołnierz Batalionu „Miotła” i były żołnierz Legii w Indochinach w 13 D.B.L.E. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Walecznych za udział w Powstaniu oraz Medaille Militaire za Indochiny.                                          DSC09226

Niezwykle skromny, mieszkańcom Olsztynka przybliżony publikacjami w miesięczniku „ALBO” i audycjami w polskim radiu. W całej Polsce  stał się znaną  postacią po opublikowaniu w 2014 r.  książki , pt.: „Niczego nie żałuję. Od powstania warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legią Cudzoziemską”, napisana wspólnie z historykiem Krzysztofem Schrammem. Szczególnie cenna dla utrwalania historii  publikacja opisuje konspiracyjną działalności podczas             Powstania Warszawskiego                                                                                                                                                                   .                                                                        DSC09246                                                                                                                                                                                                                                                                     Należy te czasy przypominać, aby ocalić od zapomnienia wspaniałe postawy i działania wielu ludzi, którzy w tamtych trudnych czasach ponad swoje dobro przedłożyli służbę Ojczyźnie. DSC09217

Z okazji 70. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uhonorowany pamiątkowym dyplomem i medalem przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszenie Powstańców Warszawskich.                          DSC09257

Spotkanie prowadził Krzysztof Schramm, który wspólnie z Panem Zygmuntem napisał książkę, pt.: „Niczego nie żałuję! Od Powstania Warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legią Cudzoziemską.”                                                                 DSC09239Książka cieszy się ogromną popularnością.

Europejska Noc Muzeów 2016

W ostatnią sobotę tj. 14.05.2016 roku w Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka odbyła się Europejska Noc Muzeów.

W sobotę, 14 maja 2016 roku od godziny 19.00 do 23.00 odbyły się obchody kolejnej edycji Europejskiej Nocy Muzeów, a po raz pierwszy w naszym Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka. Przygotowane specjalnie na ten wieczór dodatkowe prezentacje i wystawy przyciągneły i zadowolić wielu zwiedzających. Muzeum realizując  ciekawy program spowodowało, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dodatkowo do dyspozycji zwiedzających była:

– Prezentacja multimedialna pt.: „Powstanie Multimedialnego Muzeum Obozu  Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka”,

– wystawa, pt: „Olsztynek na Szlaku Kopernikowskim”,

– poczęstunek.

Przez te kilka godzin wieczornych Muzeum odwiedziło wielu mieszkańców Olsztynka, turystów, a co nie którzy po raz pierwszy byli w Muzeum.

Już za rok zapraszamy na kolejną edycję obchodów Nocy Muzeów.

Wystawa fotograficzna pt.: Miasta na Szlaku Kopernikowskim.

Szlak Kopernikowski to jedno z ważniejszych pasm turystycznych Warmii
i Mazur. Przebiega głównie przez tereny związane z pobytem i pracą Mikołaja Kopernika. Trasa ta  przyciąga  malowniczą, różnorodną przyrodą, bogactwem zabytków kultury i dziedzictwem historycznym. Długość odcinka położonego na terenie województwa warmińsko – mazurskiego  wynosi około 232 km.  Warte odwiedzenia są nie tylko główne miasta na szlaku, ale również mniejsze pełne atrakcji turystycznych miejscowości.  Szlak  prowadzi przez Olsztynek, następnie wiedzie przez Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno, Braniewo, Frombork, Tolkmicko i Elbląg.

Wystawa prezentująca poszczególne miasta będzie wystawiona w dniach od 1 do 3 maja 2016 roku włącznie, w godzinach od 10.00 do 14.00 na Placu św. Piotra przed Ratuszem. (W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wystawa zostanie przeniesiona do Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka – Ratusz II piętro).

Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem - obraz Jana Matejki, fot. GEP Chroszcz

Inscenizacja historyczna pt. „Akcja Burza”

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

zapraszają na edukacyjną inscenizację historyczną pt. „Akcja Burza”

17 kwietnia 2016 r. (niedziela)

Teren skansenu w Olsztynku

Start inscenizacji: 11:00 12:00 13:00 14:00

Fot. Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej
Fot. Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej

To już druga edycja inscenizacji nawiązującej do działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Podobnie jak w ubiegłym roku projekt będzie miał charakter żywej dioramy, a więc aranżacji przestrzeni w sposób adekwatny do realiów historycznych. Planowane inscenizacje będą opowiadały o wybranych wydarzeniach pierwszej połowy 1944 roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Okręgów Wilno i Nowogródek Armii Krajowej.

W ramach obchodów „Roku cichociemnych” zaprezentujemy także sylwetki spadochroniarzy Armii Krajowej działających w ramach struktur prezentowanych oddziałów.

Fot. Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej
Fot. Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej

Wydarzenie zostanie przeprowadzone z udziałem rekonstruktorów, dużą liczbą jednostek historycznego sprzętu oraz z profesjonalną pirotechniką i z troską o wysoki walor dydaktyczny. Każdy z widzów otrzyma darmową broszurkę z historycznym tłem prezentowanych wydarzeń.  

Serdecznie zapraszamy.

Jarmark Wielkanocny w Olsztynku –

W ostatnią sobotę tj. 19.03.2016 roku wzorem lat ubiegłych odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, Gminę Olsztynek oraz Miejski Dom Kultury.

12247755_1161876423844965_8773333211180053754_o

Podczas jarmarku odbyły się min.:

– warsztaty wielkanocne oraz wystawa „Wiosenne inspiracje”,

– wystawa „W krainie dziadków do orzechów”,

– występy dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Olsztynek,

– oraz przeróżne konkursy.

Wielu wystawców prezentowało artykuły w większości z naszego regionu, a nade wszystko ekologiczne.

Multimedialne Muzeum częstowało obozowym chlebem oraz gorącą gorzką kawą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsztynek na Szlaku Kopernikowskim

Szlak Kopernikowski to jedno z ważniejszych pasm turystycznych Warmii i Mazur. Przebiega głównie przez tereny związane z pobytem i pracą Mikołaja Kopernika. Trasa ta przyciąga malowniczą, różnorodną przyrodą, bogactwem zabytków kultury i dziedzictwem historycznym. Długość odcinka położonego na terenie województwa warmińsko – mazurskiego wynosi 232 km. Warte odwiedzenia są nie tylko główne miasta na szlaku, ale również mniejsze pełne atrakcji turystycznych miejscowości.

10[1]

Trasa prowadzi przez Olsztynek, Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno, Braniewo, Frombork i Elbląg.

Aktualnie w Starostwie Powiatowym w Olsztynie można zapoznać się z wystawą fotograficzną „Olsztynek na Szlaku Kopernikowskim”, która prezentuje oraz przekazuje informacje o najistotniejszych atrakcjach kulturalnych i zabytkach historycznych naszego miasta.

8[1]

5[1]

2[1]

7

1[1]

Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Kowalewskim

Na początku marca br. Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag I B i Historii Olsztynka wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynku zorganizowało spotkanie autorskie z Włodzimierzem Kowalewskim – jednym z najciekawszych współczesnych polskich prozaików.

Spotkanie z autorem pochodzącym z Olsztynka przyciągnęło liczną grupę mieszkańców oraz koleżanek i kolegów ze szkolnej ławki pana Włodzimierza.
12779231_1002155649850467_9165842004617403167_o12719288_1002156276517071_3716063113413339887_o

Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania przez autora fragmentu opowiadania związanego z Olsztynkiem ze swojej

najnowszej książki (premiera miała miejsce w przededniu spotkania w Olsztynku (02.03.2016 roku)), pt.: „Brzydki człowiek i inne opowiadania”.

A tak napisał kiedyś o sobie Włodzimierz Kowalewski:

…urodziłem się w Olsztynku, mieszkałem tam przez pierwszych dziewięć lat życia przy ul. Sienkiewicza i jestem z tego powodu dumny, czując się jednocześnie mocno związanym z moim rodzinnym miastem. Stworzyłem też w swoich książkach kilka niewielkich opisów Olsztynka nie wymieniając nazwy miasta i licząc, że na obszerniejsze opisy przyjdzie jeszcze czas…12792159_1002155666517132_8962763289425142491_o

Oczywiście rozmawialiśmy też o innych książkach pisarza, m.in. o powieści „Excentrycy”, która została zekranizowana przez Janusza Majewskiego pt.:  „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, gdzie Pan Kowalewski napisał scenariusz do tego filmu. Niewątpliwym sukcesem tego filmu jest zdobycie w 2015 roku na Festiwalu Filmowym w Gdyni II nagrody „Srebrne Lwy”… Kolejne nagrody to Polskie Nagrody Filmowe Orły 2016 w następujących kategoriach:

Najlepsza drugoplanowa rola męska dla Wojciecha Pszoniaka,

– Najlepsza drugoplanowa rola kobieca dla Anny Dymnej,

– Najlepszy dźwięk: Krzysztof Jastrząb, Mateusz Irisik,

– Najlepsza muzyka: Wojciech Karolak. 

Spotkanie prowadziła Pani Henryka Żebrowska, która bardzo dokładnie zapoznała się dorobkiem literackim autora i przez to mogła pozwolić sobie na polemikę z Panem Włodzimierzem.12778851_1002155576517141_7301634169355227318_o

Z widowni również padało wiele pytań. Nie zabrakło także wspomnień osób, które znały Pana Włodzimierza w czasach, kiedy jeszcze mieszkał w Olsztynku.
12496318_1002156989850333_641319326791775633_o

Na koniec spotkania ustawił się łańcuszek chętnych po dedykacje autora w świeżo zakupionej książce.
12819398_1002158019850230_7254955809895611985_o12771672_1002157539850278_8002764478030164169_o


 

Po spotkaniu Pan Kowalewski został zaproszony przez Burmistrza Olsztynka do zwiedzenia


Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag I B i Historii Olsztynka.

Po raz kolejny trzeba wspomnieć, że Pan Włodzimierz również i w Multimedialnym Muzeum ma swoje takie miejsce mianowicie w infokiosku nr 1 jedna z zakładek jest poświęcona autorowi.

Włodzimierz Kowalewski (ur. 11.11.1956 r. w Olsztynku) pisarz, publicysta radiowy, autor słuchowisk, scenarzysta filmowy. Autor m.in. powieści („Bóg zapłacz!”, „Excentrycy”, „Ludzie moralni”), tomów opowiadań ( „Cztery opowiadania o śmierci”,„Powrót do Breitenheide”, „Światło i lęk”). Jego książki wydawano na Węgrzech i w Austrii, tłumaczenia prozy publikowano w węgierskich, litewskich, niemieckich i rosyjskich pismach literackich.

Powieść „Excentrycy” została w roku 2015 przeniesiona na ekran przez J. Majewskiego, zdobywając Srebrne Lwy na 40. Festiwalu Filmowym Gdynia.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Bałtyckiego Centrum Pisarzy i Tłumaczy w Visby; ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Laureat m.in. polsko-niemieckiej nagrody literackiej im. S.B. Lindego, Literackiego Wawrzynu Warmii i Mazur, nagrody za scenariusz słuchowiska radiowego na festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie, nagrody za twórczość radiową im. Maryny Okęckiej-Bromkowej, dwukrotnie nominowany do „Paszportu” „Polityki”, trzykrotnie do Literackiej Nagrody „Nike”.

 

Kolejny sukces powieści „EXCENTRYCY”

Kolejny sukces powieści „EXCENTRYCY” oraz jego autora – byłego mieszkańca Olsztynka. „EXCENTRYCY” (2007) to powieść napisana przez – Włodzimierza Kowalewskiego. Wzmianka o autorze na stronie muzeum nie jest bez powodu. Otóż Włodzimierz Kowalewski ma swoje miejsce w panteonie najważniejszych postaci w historii Olsztynka, a co z tym jest związane także w naszym multimedialnym muzeum.  Autor urodził się i wychował w Olsztynku tak o sobie napisał: …urodziłem się w Olsztynku, mieszkałem tam przez pierwszych dziewięć lat życia przy ul. Sienkiewicza i jestem z tego powodu dumny, czując się jednocześnie mocno związanym z moim rodzinnym miastem. Stworzyłem też w swoich książkach kilka niewielkich opisów Olsztynka nie wymieniając nazwy miasta i licząc, że na obszerniejsze opisy przyjdzie jeszcze czas… Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po uzyskaniu tytułu magistra był nauczycielem języka polskiego w kilku szkołach. Włodzimierz Kowalewski to laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień – w 2004 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna – Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultury. Trzykrotnie otrzymał nominację do Nagrody Literackiej NIKE.
Jego ww. powieść doczekała się ekranizacji pt: „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, reż. Janusz Majewski, współautorem scenariusza jest Włodzimierz Kowalewski – premiera zaplanowana jest na 15 stycznia 2016 roku. Film, który na 40 Festiwalu Filmowym w Gdyni zdobył Srebrne Lwy (II miejsce). Nagroda niewątpliwie zwiększyła zainteresowanie powieścią (w księgarniach jest już dostępne jej II wydanie). Promocja powieści odbyła się na XIX Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Podczas targów odbyło się szereg spotkań wydawców, autorów i oczywiście czytelników. Włodzimierz Kowalewski jako jedyny reprezentował literaturę z Warmii i Mazur.
Akcja filmu rozgrywa się w latach 50 ubiegłego wieku w Ciechocinku.
indeks1
Do słynnego uzdrowiska przyjeżdża z Anglii młody chłopak o imieniu Fabian – emigrant wojenny, puzonista jazzowy i znakomity tancerz.
Wraz z grupą miejscowych dziwaków i muzyków amatorów zakłada swingowy big band. Swingowa orkiestra odmienia szare życie nie tylko członków zespołu, ale wszystkich dookoła. W filmie przeplata się wątek miłosny Fabiana z Modestą. Któregoś dnia kobieta znika bez śladu, a historia miłosna zmienia się w opowieść z wątkiem szpiegowskim…