Europejska Noc Muzeów 2017

Już w najbliższą sobotę 20 maja 2017 roku wzorem lat ubiegłych odbędzie się już kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów 2017. W tym roku w sobotę Muzeum będzie otwarte w godzinach 10:00 – 14:00 oraz 19:00 – 22:30. W programie przewidziany jest poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy.

Honorowy Obywatel Olsztynka Erwin Kruk nie żyje…

Ostatniego dnia marca dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Honorowego Mieszkańca Olsztynka Erwina Kruka. W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć postać byłego mieszkańca naszej gminy.

Erwin Kruk urodził się 4 maja 1941 roku we wsi Gutfeld (obecnie Dobrzyń) koło Nidzicy w rodzinie chłopskiej. Już w wieku 4 lat został osierocony. Jego ojciec zginął w wyniku działań wojennych, a matka zmarła z powodu epidemii tyfusu. Wychowaniem Erwina i jego braci – Ryszarda oraz Wernera zajęła się babcia Augusta Stach mieszkająca koło Elgnówka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Elgnówku, mieszkał i rozpoczął naukę w Morągu, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące w 1960 roku. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 1966 roku. Pod koniec studiów wstąpił w związek małżeński ze Swietłaną Naumnik. Para zamieszkała w Olsztynie.                                                          5a47ede322ee46cf91c057994a75a161

W 1971 roku urodził się ich syn, Tomasz Jordan, a w 1974 roku córka Eliza. Erwin Kruk został zatrudniony w redakcji gazety „Głos Olsztyński”, gdzie pracował na różnych stanowiskach przez 13 lat, aktywnie uczestnicząc w lokalnym życiu kulturalnym, społecznym i literackim. Był także redaktorem czasopisma „Przemiany”, publikowanego przez klub literacki ZMS. W 1969 roku został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Założył grupę literacką „Kadyk”, działającą w latach 1963-1965. W latach 1980-1981 Kruk był członkiem NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Ponadto zaangażował się w powstanie Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego, które nie uzyskało jednak od ówczesnych władz pozwolenia na rejestrację. Współpracował również z kilkoma ogólnopolskimi czasopismami społeczno-kulturalnymi. W roku 1981 Kruk zaczął pracować w wydawanym w Warszawie miesięczniku „Meritum”.

W latach 1989-1991 był senatorem wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z województwa olsztyńskiego. Jego twórczość doceniano wielokrotnie.

Za efekty pracy został laureatem wielu nagród m.in.: Nagrody Pióra (1964), Nagrody im. Stanisława Piętaka (1977), nagrody miesięcznika „Literatura” za Książkę Roku (dwukrotnie: 1988, 1989), Polcul Foundation (1988), Ministra Kultury i Sztuki (1989), polskiego PEN Clubu (1993), Medalu Marcina Lutra (1991) oraz Literackiej Nagrody Warmii i Mazur (2006). Ponadto za dorobek pisarski i zaangażowanie w rozwój kultury został odznaczony w 2007 roku Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wielokrotnie był doceniany przez mieszkańców i władze Olsztyna: otrzymał Nagrodę Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za upowszechnianie kultury (1977), 7 miejsce w rankingu najwybitniejszych postaci szczególnie zasłużonych dla Olsztyna w minionym stuleciu (2000), Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olsztyna (2001) oraz Statuetka św. Jakuba, dla wybitnej osobowości pracującej na rzecz miasta Olsztyna (2004), Tytuł Honorowy Mieszkaniec Olsztynka (2009). W 2015 uhonorowany został „Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur”. W 2016 został laureatem Orfeusza Mazurskiego za tom „Nieobecność”.

Erwin Kruk jest autorem licznych referatów i artykułów dotyczących kultury i historii regionu drukowanych na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz „Pomeranii” i „Myśli Protestanckiej”. Z wyboru tych tekstów powstała publikacja książkowa „Szkice z mazurskiego brulionu” wydana w 2003 roku. W tym samym roku ukazała się bogato ilustrowana opowieść historyczna „Warmia i Mazury” z cyklu wydawniczego „A to Polska właśnie”.

Utwory literackie:

Wybrane powieści:

-„Drogami o świcie” (1967),

– „Na uboczu święta” (1967),

-„Rondo” (1971),

-„Pusta noc” (1976),

– „Łaknienie” (1980),

– „Kronika z Mazur (1989),

Opracowania historyczne

– „Ewangelicy w Olsztynie” (2002),

– „Warmia i Mazury” (2003),

Tomy poezji:

– „Rysowane z pamięci” (1963),

– „Zapisy powrotu” (1969),

– „Powrót na wygnanie” (1977),

– „Z krainy Nod” (1987),

– „Znikanie” (2005),

– „Nieobecność” (2015),

Wybrane eseje:

– „Szkice z mazurskiego brulionu” (2003),

– „Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008” (2009)

Erwin Kruk zmarł 31 marca 2017 w Olsztynie, a 7 kwietnia 2017 został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie.

 

Laur „Najlepszy z Najlepszych” dla Multimedialnego Muzeum.

Po raz kolejny Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka zostało docenione i nagrodzone prestiżowym Laurem. 30 marca 2017 roku, podczas uroczystej gali w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie wręczono Laury „Najlepszy z Najlepszych”.

IMG_1288

Jednym z laureatów tegorocznych nagród Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii „Kultura, sztuka, muzyka” zostało Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka.

IMG_1316

W zorganizowanym już po raz 14 plebiscycie, wyłoniono najznamienitszych ambasadorów naszego województwa. Statuetki Laurów otrzymało ponad 30 osób i przedstawicieli instytucji oraz firm w 6 kategoriach: sport, kultura, nauka, działalność społeczna, rolnictwo, żywność regionalna, turystyka, rozwój społeczno-gospodarczy regionu.                                                                                             IMG_1254

W czasie gali prestiżowe wyróżnienie z rąk marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina odebrali Zastępca Burmistrza Olsztynka Krzysztof Wieczorek oraz kierownik muzeum Agnieszka Tomaszewska.

IMG_1245

Laur „Najlepszy z Najlepszych” jest przyznawany od 2004 roku, a otrzymują go osoby, instytucje lub firmy z naszego regionu, które w 2016 roku wyróżniły się na forum krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces, zostały docenione przez niezależne gremia, przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie. IMG_1249Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka jest laureatem pierwszego miejsca w konkursie portalu kulturaonline.pl na najciekawsze muzeum multimedialne w Polsce. Nagroda „Najlepszy z Najlepszych” jest kolejnym wyróżnieniem zdobytym przez Multimedialne Muzeum i podkreśla to, że Muzeum spełnia swoją rolę do której zostało powołane.

Projekt ERASMUS+ na lata 2017-2019.

Wzorem roku ubiegłego Multimedialne Muzeum jest w trakcie złożenia projektu dotyczącego Stalagu IB w ramach ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne KA2 tym razem w agencji francuskiej. Jest to projekt, który w oparciu o historię stalagów ma pokazać nowe formy przekazu wiedzy historycznej wśród młodzieży. DSC07131

Partnerami projektu są:

Po stronie francuskiej:

– Stowarzyszenie Cotes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc

– Muzeum Ruchu Oporu w Saint-Conan

– Liceum rolnicze Pommerit

– dodatkowo będą skupione organizacje wokół tematu dotyczącego Stalagu IB:

-Souvenir Français

-Skol breiz

-Arsatt,

-Stowarzyszenie „Histoire en demeure” St Thélo.

Po stronie niemieckiej:

Stadtgymnasium Detmold

Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K)

Po stronie polskiej:

Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie,

Urząd Marszałkowski,

Liceum w Morągu,

– Liceum w Olsztynie,

– Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka (Urząd Miejski),

– Organizacje i stowarzyszenia wspierające:

– Stowarzyszenie «Amitié» w Olsztynie

– Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka. 

DSC07143

W poprzedniej edycji nie wiele brakowało, a byśmy już dofinansowanie otrzymali. Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka jako partner będzie gościł uczniów z poszczególnych państw i organizował tzw. warsztaty w placówce w planach jest też wizyta na terenie po byłym obozie i terenach przyległych. Przewidziano też wspólne obchody zakończenia I wojny światowej. DSC07139Projekt ma się rozpocząć w Polsce lipiec 2017 roku i trwać do listopada 2019 roku, a zakończyć 2 konferencjami w Polsce i we Francji podsumowującymi projekt z tego co wypracowano przez 2 lata. Na początku tygodnia gościliśmy min. gości z Francji z zaprzyjaźnionego Muzeum Ruchu Oporu w Saint-Conan, Stowarzyszenia Cotes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc oraz Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie. Krótka fotorelacja ze spotkania i zwiedzania Multimedialnego Muzeum. DSC07133

Najmłodszy więzień PRL w Multimedialnym Muzeum

W poniedziałek 13 lutego br. nasze Multimedialne Muzeum odwiedził Janusz Zbigniew Niemiec, a właściwie Janusz Żubryd (po śmierci rodziców został adoptowany przez siostrę matki). Syn Antoniego i Janiny z domu Praczyńska. Urodzony 22 października 1941 roku w Sanoku.

DSC07102

Ojciec brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej do obozu w Żyrardowie po czym został zwolniony. W 1943 roku aresztowany przez gestapo i skazany na karę śmierci jednak udaje mu się zbiec tuż przed wykonaniem wyroku. Po kilku tygodniach ukrywania się, w dniu Wigilii dociera do miejscowości Tyrawa Wołoska koło Sanoka gdzie mieszkali rodzice Janiny Praczyńskiej.

DSC07106

Na następny dzień przedostaje się do Sanoka gdzie spotyka się z żoną i synem Januszem, których nie widział ponad 2 lata. W 1944 roku wstąpił do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Od tego momentu prowadził podwójną działalność min., wywrotową. W czerwcu 1945 roku gdy ma zostać zdemaskowany pod nieobecność większości innych funkcjonariuszy PUBP porzuca miejsce pracy uprzednio uwalniając i umożliwiając około 10 członkom AK opuszczenie budynku NKWD, ukrywając się w lesie. Od tego momentu rozpoczął walkę partyzancką. DSC07111

Na drugi dzień po ucieczce funkcjonariusze UB aresztowali matkę Janiny Praczyńskiej oraz jego syna wówczas 4 – letniego Janusza. Mały Janusz miał być zakładnikiem i niejako „kartą przetargową” by Antoni Żubryd się poddał. Tydzień po ucieczce Antoni Żubryd ze współpracownikami dokonał zamachu na szefa PUBP. DSC07119

DSC07124W kolejnych dniach jego ludzie wzięli do niewoli załogę MO dokonali w Haczowie i zagrozili zastrzeleniem milicjantów jeśli UB nie uwolni jego syna i teściowej. Po kilku dniach zostali uwolnieni. DSC07101

O Panu Januszu Niemiec (Żubryd) napisano wiele książek, powstało kilka filmów dokumentalnych. Sam zainteresowany często uczestniczy we wszelkiego rodzaju prelekcjach i spotkaniach z młodzieżą organizowanych min. przez IPN oraz lokalne stowarzyszenia patriotyczne celem upamiętnienia i propagowania wiedzy o żołnierzach wyklętych. DSC07113 DSC_0288Dwa murale znajdujące się przy ulicy mazurskiej są poświęcone jeden rodzicom Janinie i Antoniemu Żubryd, a drugi Januszowi Niemiec (Żubryd).  Po wizycie w Muzeum odbyło się spotkanie z uczniami w Zespole Szkół w Olsztynku. DSC_0285

Wystawa prezentująca stan grobów i cmentarzy województwa warmińsko – mazurskiego w okresie I i II wojny światowej

Od poniedziałku 23 stycznia 2017 roku w województwie warmińsko – mazurskim rozpoczynają się ferie zimowe. Na ten okres Muzeum udostępnia dla Państwa  wystawę prezentującą stan grobów i cmentarzy województwa warmińsko- mazurskiego z okresu I i II wojny światowej. Prezentacja została wypożyczona z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który po raz pierwszy udostępnił ją 15 grudnia 2016 roku podczas konferencji pt. „Pamięć o ofiarach działań wojennych na Warmii i Mazurach”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

PLAKAT A4-1_20170121_122145 _20170121_121923 _20170121_121835 _20170121_121746

 

Uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

1 września o 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig – Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte oraz Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańsk. Załoga broniąca liczyła w sumie ok. 200 żołnierzy pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. W odpowiedzi na atak Niemiec premier Felicjan Sławoj – Składkowski ogłosił stan wojenny, a prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w którym wezwał naród polski do obrony przed najeźdźcą.

Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa” (Odezwa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 r.).

Już pierwsze dni II wojny światowej zostawiły trwały ślad na terenach dzisiejszej Gminy Olsztynek. Na polach pomiędzy wioskami Królikowo i Sudwa został założony przez hitlerowców obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein. We wrześniu 1939 roku przywieziono tutaj pierwszych polskich jeńców wojennych. W szczytowym okresie rozwoju zajmował on ok. 40 hektarów i mieścił ok. 120 baraków.

Według historycznych źródeł przyjmuje się, że w latach 1939 – 1945 przez obóz przeszło pół miliona jeńców wojennych różnych narodowości. Najliczniejsze grupy stanowili Francuzi, Rosjanie i Polacy. Liczebność obozu w końcowym okresie jego istnienia wynosiła ponad 50 tysięcy ludzi.

Tragiczne warunki sanitarne, głód, mordercza praca, robactwo, epidemie, znęcanie się fizyczne i psychiczne powodowały masowe choroby i ogromną śmiertelność. Oblicza się,
że w Stalagu IB Hohenstein poległo około 55 tysięcy jeńców wojennych. Zmarłych chowano na tutejszym cmentarzu. Złożono tutaj ciała Polaków, Francuzów, Belgów, Włochów i Rosjan. Jeńców radzieckich i polskich chowano w zbiorowych mogiłach liczących setki, a nawet tysiące ciał. Wszystkich złożono w grobach bezimiennie. Po wojnie, dzięki staraniom ambasad Francji, Belgii i Włoch, na cmentarzu w Sudwie dokonano ekshumacji ciał obywateli tych państw. Szczątki jeńców francuskich i belgijskich przewieziono do ojczystych krajów, natomiast jeńcy włoscy spoczęli na cmentarzu zbiorowym na Bielanach w Warszawie. Pozostało 504 mogił jeńców polskich i radzieckich. W ubiegłym roku zostały pochowane szczątki dwóch jeńców francuskich obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein, które zostały znalezione w lesie koło Miłomłyna.

Dzisiejsze uroczystości w Sudwie są jednocześnie symbolem bohaterstwa najwyższej rangi oraz anonimowego poświęcenia życia za ojczyznę. Pomnik, który dumnie wznosi się na cmentarzu przedstawia symboliczną postać jeńca próbującego rozerwać obozowe druty- chcącego odzyskać wolność. Dziś po 77 latach spotkamy się pośród białych bezimiennych krzyży i będziemy chylić czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń oraz dziękujemy za ofiarowaną nam tą samą wolność.

POWIATOWE KINO POD GWIAZDAMI W Olsztynku

W piątkowy wieczór, 12 sierpnia 2016 r., pomimo niepewnej pogody mieszkańcy oraz goście naszej gminy znakomicie relaksowali się podczas Powiatowego Kina pod Gwiazdami. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Olsztynie we współpracy z Urzędem Miejskim w Olsztynku oraz Miejskim Domem Kultury w Olsztynku. Spotkanie odbywało się w niezwykle miłej atmosferze, a na gości czekało wiele atrakcji.

Duże zainteresowanie wzbudziły specjalne projekcje w mobilnym planetarium, które obejrzało ok. 150 osób oraz wystawa meteorytów. Okazy pochodziły m.in. z Meksyku, Chile, Argentyny, Rosji, czy Australii Południowej. Szczególną uwagę zwrócono na postać Mikołaja Kopernika – najsłynniejszego mieszkańca Warmii. Jego twórczość przybliżył astronom z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Krótka prezentacja była jednocześnie znakomitym wstępem do zaplanowanego konkursu z nagrodami, gdzie „młodzi naukowcy” podzielili się z nami swoją wiedzą i pomysłami.

Punktem kulminacyjnym był seans filmowy „Wakacje Jasia Fasoli” z Rowanem Atkinsonem w roli głównej, który przyciągnął wielu zwolenników kina rodzinnego. Przed dużym ekranem, nie tylko na specjalnie przygotowanych, aż 100 leżakach, ale również ławkach oraz kocach, zasiadły rodziny oraz wyjątkowo liczna reprezentacja dzieci i młodzieży. Na wszystkich widzów czekała gorąca herbata, zimne napoje oraz smaczne wypieki. Serdeczne podziękowania kierujemy dla firmy „Tymbark”, cukierni „Jagodzianka” oraz restauracji „Ratuszowa” za współpracę i wsparcie imprezy.

Cieszymy się, że zarówno kino w plenerze, jak i imprezy tematyczne spotykają się z Państwa aprobatą i dużym zainteresowaniem.

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka Najlepszym Multimedialnym Muzeum w Polsce!!!

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka zostało wytypowane przez portal kulturaonline.pl do ogólnopolskiego plebiscytu 37 najciekawszych muzeów multimedialnych w Polsce. Placówka ponad miesiąc temu stanęła do rywalizacji o pozycję na liście wraz z największymi aglomeracjami i muzeami wielkich metropolii. Z województwa warmińsko-mazurskiego zostało wytypowane do konkursu także Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Głównym założeniem organizatorów było m.in. przedstawienie unikalnej zawartości tematycznej w sposób, który wykorzystuje w pełni zdobycze nowych technologii oraz rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Dzięki  współpracy i  systematycznemu oddawaniu głosów, Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka zajęło pierwsze miejsce w tym rankingu.  Oddano ponad 760 głosów na ten obiekt. Główną nagrodą jest  7-dniowa kampania bannerowa (double billboard) w witrynie oraz artykuł sponsorowany umieszczony bezterminowo na portalu kulturaonline.pl. Drugie miejsce w głosowaniu zajęło Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, trzecie należy do  Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.

Warto podkreślić, że sukces ten jest sukcesem nas wszystkich. Konkurs pokazuje, że poprzez współpracę zainteresowanych, mniejsze miasta takie jak np. Olsztynek czy Żarki są w stanie wypromować nowe obiekty i pokazać „swoją historię” oraz „niepowtarzalną unikatowość”. Muzeum  to obiekt, w którym przy zastosowaniu nowoczesnych technologii takich jak ekrany dotykowe, stoły interaktywne, projekcje realizowane w technice 3D oraz stanowiska wykorzystujące technologię typu rzeczywistość rozszerzona prezentowana jest historia obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein i gminy Olsztynek. Multimedialne prezentacje skomponowane z klasycznymi eksponatami, archiwalnymi fotografiami, mapami oraz oryginalnymi publikacjami skłaniają do refleksji i pozostają w pamięci odwiedzających.

Muzeum również  wzbudza coraz to większe zainteresowanie zarówno turystów Polskich jak i zagranicznych. Bardzo miłym gestem jest również  rozpowszechnienie  informacji o sukcesie placówki przez portale: National Geographic, Olsztyn, Powiat Olsztyński, Cittaslow, a także innych miast w Polsce.

Składamy serdeczne podziękowania za wszystkie oddane głosy, a także zapraszamy do odwiedzin Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka i zagłębienia się w historię naszego regionu.